FÆLLESSKAB UDEN ALKOHOL
DU ER HER: FORSIDE > Fællesskabs forsiden

”FORENINGEN HAR BETYDET RIGTIG MEGET FOR MIG. SAMVÆRET HAR STYRKET MIT SELVVÆRD, JEG HAR FÅET NYE VENNER OG HAR FÅET MEGEN OPBAKNING OG STØTTE FRA ALLE SIDER.”
 

LIS ISDAL, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN

Fællesskab uden alkohol – 
nye vaner / nye venner

 
Lænkens foreninger tilbyder støtte og rådgivning og er organiserede i 24 forenin-ger rundt om i landet. Knap halvdelen af foreningerne har til huse i tilknytning til et Lænke Ambulatorium og de resterende i selvstændige rådgivningsafdelinger.

Her mødes mennesker som alle har det tilfælles at have  / eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet enten som misbrugere eller pårørende – ægtefælle eller børn.
 
Det at møde mennesker, som er kommet om på den anden side, og som igen har fået fodfæste, er for mange med til at give håb og et vigtigt supplement til behandlingen.

Problemerne med alkohol har som regel stået på i flere år og har ofte haft store konsekvenser for familien, venskaberne, helbredet, arbejdet og økonomien. Vanskelighederne kan til tider synes uoverskuelige. Et er at træffe beslutningen om at stoppe med at drikke og søge støtte, men der er fristelser overalt i samfundet, og de kan være svære at overvinde – ikke mindst drikkepres fra omgivelserne.

At mødes i en forening med mennesker som ved hvad det handler om, og kender til  omgivelsernes fordømmelser, skyld og skam, kan være en uvurderlig støtte. 
I forlængelse af et misbrug vil der næsten altid opstå situationer, hvor der
er risiko for tilbagefald, og her kan foreningerne have en central rolle.
Erfaringer viser, at støtte fra ligestillede med hjælp til selvhjælp er et sikker-hedsnet, når selve behandlingen er afsluttet.

De fleste foreninger holder åbent min. to aftener om ugen med forskellige aktivi-teter f. eks. fællesspisning og udflugter og danner i det hele taget rammen for alkoholfrit samvær.
Flere foreninger har desuden åbent i weekender og ved højtider.
      Mere om 
Landsforeningen Lænken (LF)


Mere om Fællesskab uden alkohol
 
> LF's struktur og opbygning (PDF)
 
Foldere og pjecer
   Se vores informationsmateriale samt
   øvrige anbefalinger.
 
Lokalforeninger:
   Find en forening nær dig. 

> Landsforeningens sider:
   Læs mere om LF, bestyrelse,
   udvalg. kontakter mv.
 
Indeks:
   Få overblik over vore hjemmeside.
 
 
 


Med venlig hilsen
Landsforeningsformand Lis Isdal 

Landsforeningen Lænken er en landsdækkende brugerstyret interesseorganisation, som repræsenterer mennesker med et problematisk forhold til alkohol, deres pårørende og børn, og som støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. Landsforeningen Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser, og alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte i Lænken.